Heimatkreis Rummelsburg in PommernGeschichte von Lubben – zweisprachig -


 

Pierwsze wzmianki o Łubnie pochodzą z XVI wieku., W 1635 roku został wybudowany kościół, którego opiekunem był właściciel majątku. Łubno było częścią posiadłości "Barnowo", później stało się siedzibą rycerską i podczas podziału ziemi zostało wydzielone jako samodzielna posiadłość.

 

Pierwszym właścicielem Łubna był Johann von Puttkamer. Do roku 1749r. Łubno należało nieprzerwalnie do rodziny von Puttkamer. W 1749r. właściciel Georg Ewald von Puttkamer sprzedał dobra Christianowi Albrecht von Erxleben dziedzicznie na 20 lat. Po jego śmierci posiadłość kupił Baltazar Ludwig von Wobeser za 15 tys. talarów niemieckich na 25 lat. W 1797r. dobra otrzymała córka po Baltazarze Ludwigu von Wobeser, która sprzedała w 1802r. swojemu małżonkowi Leopoldowi Sigismundowi von Gersdorf za 50 tys. talarów. W 1812r. Łubno zostało sprzedane Friedrichowi von Scheurig za 36 300 talarów. W 1834r. majątek został przekazany właścicielowi Meißner, a od niego w 1860r. ziemie przeszły na nowych właścicieli Jakoby i Thruna. W 1875r. posiadłość kupił Georg von Puttkamer-Wollin  dla swojego syna barona Jescow Klausa, który wrócił z Ameryki i wraz ze swoją żoną Marie von Zitzewitz zarządzał majątkiem aż do śmierci.

28.11.1912r. Łubno przeszło w ręce jego syna – barona Georga Jescow von Puttkamer, który ożenił się z Helene von Goerne. Jego córka Marion, żona Gustava von Puttkamera – Versin posiadała majątek do roku 1945.

 

***

 

Lubben wurde im 16. Jh. erstmalig erwähnt. 1635 wurde die Kirche errichtet, die vom Gutsbesitzer betreut wurde. Lubben gehörte damals zum Gut „Barnow“, dann wurde es zum Rittergut und bei der Landteilung als eigenes Gut ausgewiesen.

 

Der erste Besitzer von Lubben war Johann von Puttkamer. Bis 1749 gehörte Lubben ununterbrochen zur Familie von Puttkamer. 1749 verkaufte der Besitzer Georg Ewald von Puttkamer das Gut erblich für 20 Jahre an Christian Albrecht von Erxleben. Nach seinem Tod erwarb Baltazar Ludwig von Wobeser das Gut für 15 tausend deutsche Taler für 25 Jahre. 1797 bekam die Tochter von Baltazar Ludwig von Wobeser das Gut und verkaufte es 1802 an ihren Ehemann Leopold Sigismund von Gersdorf für 50 tausend Taler. 1812 wurde Lubben an Friedrich von Scheurig für 36 300 Taler verkauft. 1834 ging das Gut an den Besitzer Meißner und dann 1860 an Jakoby und Thrun über. 1875 kaufte Georg von Puttkamer-Wollin das Gut für seinen Sohn Freiherr Jescow Klaus, der aus Amerika zurückkehrte und zusammen mit seiner Frau Marie von Zitzewitz das Gut bis zu seinem Tod verwaltete. 28.11.1912  ist Lubben in die Hände seines Sohnes Freiherr Georg Jescow von Puttkamer übergegangen. Er heiratete Helene von Goerne. Seine Tochter Marion, die Ehefrau von Gustav von Puttkamer-Versin besaß das Gut bis 1945.

 

Erhalten von Nikolaus v. Puttkamer


[Home]  [Geschichte][Aktuelles] [Gemeinden][Literatur] [Karten] [Genealogie] [Links]

 

Erstellt von Jürgen Lux - Letzte Aktualisierung: 07.01.2016